Small Apartment in Kypseli
 

Small Apartment in Kypseli

Type: Residential    

Design: Panagiotis Papanikolaou 

Location: Kypseli I Athens    

Year: 2021   

Size: 35 sqm